Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Misja organizacji

Podstawą funkcjonowania PGE jest nasza misja. Zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje.

Nie jesteśmy zwykłym przedsiębiorstwem. Nasza działalność jest niezbędna dla zapewnienia codziennego funkcjonowania mieszkańców Polski i działających tutaj firm. Oświetlamy kraj i napędzamy gospodarkę. Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnych warunków rozwoju jest wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej.

Celem nadrzędnym, który nam przyświeca w działaniu jest: wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wierzymy, że jedynie budując trwałą wartość dla naszych właścicieli będziemy w stanie w długiej perspektywie sprostać oczekiwaniom w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego. Budowanie wartości Grupy PGE to również budowanie wartości polskiej gospodarki. Z drugiej strony rozwój gospodarczy Polski oznacza wzrost rynku energii elektrycznej, będący podstawą stabilnego rozwoju Grupy PGE. Wiedza o tej współzależności towarzyszy nam w długofalowym planowaniu prowadzonej przez Grupę działalności.

Wyniki wyszukiwania: