Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Kierunki rozwoju

Morskie farmy wiatrowe

Aspiracje PGE

2,5 GW
<2030

 • Obszar Baltica 3 - umowa przyłączeniowa na 1 045 MW
 • Obszar Baltica 2 - techniczne warunki przyłączenia na 1 498 MW
 • Potencjalny udział partnerów w projekcie
1 – 2 GW
>2030

 • Obszar Baltica 1
 • Potencjalne inne projekty
 • Moc łączna: 2,5 GW
 • Moc turbiny: 10 MW (scenariusz bazowy), do 13 MW
 • Odległość od brzegu: ok. 35 km
 • Głębokość: 23-50 m

III kw. 2019 Decyzja środowiskowa dla farmy wiatrowej

III kw. 2019 Zamknięcie procesu sprzedaży 50% udziałów

III kw. 2022 Pozwolenie na budowę

III kw. 2022 Rozpoczęcie procesu wyboru dostawców

III kw. 2023 Decyzja inwestycyjna

II kw. 2025 Podanie napięcia

II kw. 2026 Rozpoczęcie działalności handlowej

Energetyka wiatrowa na lądzie

Projekt Klaster

97 MW
 • Projekt zwiększy łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW
 • Umocnienie PGE na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce
 • Realizacja projektu możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii (15 –letni okres wsparcia).
 • Moc łączna: 97,17 MW
 • Moc turbin: 33 wiatraki o mocy 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW
 • Lokalizacja: Zespól trzech farm wiatrowych Starza, Rybice i Karnice II, pod wspólną nazwą „Klaster” zlokalizowany w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości 3-13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.
 • 2007 Kisielice I 41 MW
 • 2007 Jagniątkowo 34 MW*
 • 2007 Kamieńsk 31 MW
 • 2008 Malbork 18 MW
 • 2009 Galicja 12 MW*
 • 2009 Karnice I 31 MW
 • 2012 Żuromin 61 MW
 • 2012 Pelplin 49 MW
 • 2013 Resko I 14 MW
 • 2014 Wojciechowo 28 MW
 • 2015 Karwice 46 MW
 • 2015 Lotnisko  94 MW
 • 2015 Resko II 76 MW
 • 2015 Kisielice II  12 MW
 • Plan 2020 „Klaster” 97 MW

*Aktywa nabyte w 2013

Program rozwoju PV w Grupie PGE

 • Aspiracyjnym celem jest uzyskanie 25% udziału w segmencie PV w Polsce
 • Przy aktualnych założeniach projektu PEP2040 oznacza około ~2,5 GW i ~2,5 TWh w 2030
 • Elektrownie fotowoltaiczne będą realizowane na gruntach w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem terenów należących do PGE
 • Capex na realizację przedsięwzięcia w przedziale ~6–8 mld zł
 • Cele ilościowe Programu będą cyklicznie weryfikowane m.in. z uwzględnieniem finalnej wersji PEP2040 jak również potencjału innych technologii OZE (np. poprawy otoczenia regulacyjnego dla farm wiatrowych na lądzie).

Prognoza mocy zainstalowanej elektrowni PV w Polsce wg projektu PEP 2040

Inwestycje w ciepłownictwo – wzrost i stabilność

 • Redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do 2023 w stosunku do 2017
 • Zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do 2023
 • Budowa 1 000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych do 2030
 • Wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% do 2030
 • Nakłady inwestycyjne 2018-2030: ~17,5 mld PLN

Dodatkowa roczna EBITDA wynikająca z realizacji Strategii [mld PLN]

 • Nowy system wsparcia kogeneracji zbieżny ze Strategią ciepłownictwa PGE
 • Integracja nabytych aktywów – utworzenie segmentu Ciepłownictwa
 • ITPOE w Rzeszowie – instalacja łącząca cechy obiektu gospodarowania odpadami i obiektu energetycznego
 • Plany inwestycyjne w obecnych lokalizacjach:
  • Źródła kogeneracyjne gazowe (Kielce, Bydgoszcz, Zielona Góra, Zgierz, Czechnica)
  • Ciepło z kogeneracji w Rybniku
  • Cieplne kotły rezerwowo – szczytowe gazowe (Gorzów, Lublin, Rzeszów, Kielce, Bydgoszcz)
  • Akumulator ciepła w EC Lublin-Wrotków
 • Współpraca z samorządami (Wadowice, Nowy Sącz)

Bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra

Impuls rozwojowy w regionie

1,4 GW

 • Zapewnione paliwo gazowe dzięki bliskości terminala LNG oraz trasie Baltic Pipe (planowe uruchomienie IV kw. 2022)
 • Spodziewane przychody z rynku mocy (potencjalnie 17 lat) jako gwarancja zwrotu z inwestycji
 • Elastyczne bilansowanie systemu – jedyna elektrownia w północno-zachodniej Polsce, głównym obszarze rozwoju farm wiatrowych
 • Bloki CCGT klasy H/J
 • Moc łączna netto: 1 400 MW (2x 700 MW)
 • Sprawność netto: ok. 61%
 • Emisyjność CO2: ok. 0,3 t CO2/MWh
 • Styczeń 2019 Zgłoszenie bloków w certyfikacji ogólnej rynku mocy na rok 2024
 • II kw. 2019 Rozpoczęcie procesu wyboru generalnego wykonawcy
 • Grudzień 2019 Aukcja główna rynku mocy na rok 2024
 • Grudzień 2019 Decyzja inwestycyjna
 • IV kw. 2019/I kw. 2020 Wybór generalnego wykonawcy
 • IV kw. 2023 Uruchomienie

*Harmonogram projektu uzależniony od terminu realizacji przyłącza gazowego

 

Pozostałe kierunki strategiczne

Energetyka jądrowa

Przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań środowiskowych i lokalizacyjnych, uzyskanie niezbędnych decyzji warunkujących realizację inwestycji.

Decyzje o kontynuacji Programu będą podejmowane w kontekście decyzji administracji rządowej dotyczących kształtu zaktualizowanego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, modelu pozyskania technologii dla elektrowni jądrowej i modelu finansowania inwestycji.

PGE EJ1 prowadzi badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch wariantach lokalizacyjnych w województwie pomorskim. Badania koncentrują się na działaniach niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego.

Złoża węgla brunatnego

Prowadzone prace mające na celu zabezpieczenie koncesji na wydobywanie węgla ze złoża Złoczew. Dotychczas wykonano szereg opracowań i dokumentacji, które dostarczyły informacji o złożu m.in. w zakresie jego budowy, parametrów jakościowych, hydrogeologii, uwarunkowań technologicznych związanych z eksploatacją węgla.

Decyzja o realizacji uzależniona od ostatecznego kształtu PEP2040 oraz polskiego i zagranicznego otoczenia regulacyjnego.

W związku z zaskarżeniami decyzji środowiskowej oraz studiów zagospodarowania przestrzennego, termin uzyskania koncesji nie jest jeszcze znany. Uzyskanie koncesji bez uwzględnienia inwestycji w studiach zagospodarowania przestrzennego oraz bez uprawomocnionej decyzji środowiskowej nie jest możliwe.

Wyniki wyszukiwania: