Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Innowacje w strategii

Zdajemy sobie sprawę, że w najbliższych latach energetyka, jaką znamy dzisiaj, może już nie odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Nie chcemy więc pozostać w tyle, dlatego innowacje w naszej strategii do roku 2020 stanowią jeden z kluczowych elementów.

Strategiczne podejście do innowacji

Chcemy być firmą nowoczesną i szybko reagującą na zmiany otoczenia, nie zapominając o poszanowaniu środowiska naturalnego. Działalność badawczo-rozwojowa w obszarze innowacji jest niezbędna do osiągnięcia naszych celów biznesowych, a strategia naszej grupy kapitałowej wskazuje zaangażowanie w rozwój nowych technologii i ich komercjalizację we wszystkich segmentach naszej działalności biznesowej.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w startupy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów związanych z łańcuchem wartości elektroenergetyki na najwcześniejszym etapie rozwoju zajmuje się spółka PGE Nowa Energia. Pozwala to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

jest spółką celową, której zadaniem jest współpraca z przedsiębiorstwami na wczesnych etapach rozwoju, czyli startupami, w formule akceleracji i prowadzenia projektów komercjalizacyjnych. Ma stanowić centrum kompetencji, pozwalające Grupie na efektywne identyfikowanie i rozwijanie technologii i produktów wchodzących w skład i związanych z łańcuchem wartości elektroenergetyki.

to spółka, która powstała dla umożliwienia kontynuacji rozwoju firm oraz pozyskania nowych rozwiązań z rynku na późniejszym etapie dojrzałości niż akceleracja. Pełni ona rolę korporacyjnego funduszu inwestycyjnego Grupy PGE. Spółka inwestuje środki własne PGE oraz pozyskuje środki z narzędzi wsparcia – budżetu publicznego dostępnego za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obszary innowacji – gdzie szukamy rozwiązań

W dzisiejszych czasach rozwój i komercjalizacja innowacji bez współpracy z otoczeniem zewnętrznym jest niemożliwa. Jesteśmy największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce – naszą aspiracją jest wdrożenie efektywnego modelu współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz firmami. Wierzymy, że twórcze połączenie naszych zasobów, kompetencji i doświadczeń z wiedzą naszych partnerów umożliwi opracowanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym utrzymamy obecne oraz stworzymy nowe źródła przewagi konkurencyjnej.

Myśląc o innowacjach, mamy na myśli nie tylko produkty całkowicie nowe na rynku energii, ale także poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu efektywności działania naszych linii biznesowych.  Jesteśmy szczególnie zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarach, które zostały przyporządkowane do poszczególnych elementów łańcucha wartości Grupy PGE.

PGE-grafiki_innowacja-strategia PGE-grafiki_innowacja-strategia

Wyniki wyszukiwania: