Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Wywiad z Prezesem

Rok 2018 obfitował w ciekawe i ważne wydarzenia dla branży energetycznej. Które z nich były najbardziej istotne dla Grupy PGE?

Miniony rok upłynął pod hasłem transformacji. Polska energetyka zaczęła się przeobrażać i nic tej ewolucji nie zatrzyma. My, energetycy z Grupy Kapitałowej PGE, już od dłuższego czasu widzimy potrzebę mądrych zmian w energetyce. Jako lider w produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce czujemy się zobowiązani, by te zmiany inicjować i dawać impuls do zmian w całym sektorze. Chcemy być liderem transformacji energetycznej w Polsce.

Dla Grupy PGE kluczowe znaczenie mają flagowe inwestycje w Opolu i Turowie. Realizacja tych nowoczesnych i efektywnych jednostek wytwórczych znacząco przybliżyła się w 2018 roku do finału. Prowadzimy też projekty mniej spektakularne, ale równie ważne. To liczne prace modernizacyjne poprawiające efektywność wytwarzania i zmniejszające obciążenie środowiska naturalnego.

Ubiegły rok to również czas rozstrzygnięć mających znaczenie dla całej branży. Wśród nich najistotniejszy jest rynek mocy. Daje on szansę na zrównoważoną transformację sektora przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Rosnąca zmienność otoczenia wymaga od nas elastyczności, dlatego podjęliśmy decyzję o realizacji dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra o mocy 700 MW każdy.

Co jeszcze zrobiła PGE w kierunku transformacji?

PGE weszła na drogę zmiany i mamy na to mocne argumenty. Dzięki wygranej aukcji rozpoczęliśmy realizację kompleksu lądowych farm wiatrowych o mocy niemal 100 MW. Rozpoczynamy również realizację ambitnego planu rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku. Do połowy przyszłej dekady chcemy wybudować pierwsze 1 000 MW, a do 2030 roku dysponować już mocą 2 500 MW. To gigantyczne przedsięwzięcie, dlatego też poszukujemy partnerów, którzy będą nas wspierać w realizacji naszego morskiego planu. Jednocześnie czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące przyszłej polityki energetycznej Polski w horyzoncie do 2040 roku, której ostateczny kształt pozwoli nam podjąć decyzje dotyczące kierunków dalszego rozwoju Grupy po 2020 roku.

Jakie działania podejmuje Grupa PGE wobec wyzwań polityki klimatycznej, ograniczania emisji zanieczyszczeń i troski o jakość powietrza?

Realizacja naszych już zaplanowanych inwestycji przyczyni się do uniknięcia emisji na poziomie 60 mln ton CO2 w latach 2016-2026. Te plany to nie tylko nowoczesna energetyka konwencjonalna w Opolu i Turowie, czy wspomniane projekty wiatrowe na morzu i lądzie. To również inwestycje w efektywną i niskoemisyjną produkcję ciepła w kogeneracji – zgodnie z celem Strategii Ciepłownictwa zakładamy wzrost do 50 proc. udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła, czyli naszej spółki odpowiedzialnej za ciepłownictwo, do 2030 roku.

Walka o czyste powietrze jest tematem bardzo aktualnym i ważnym, ale jej skuteczność zależy od działań na wielu frontach. Po pierwsze ograniczamy emisje w naszych elektrowniach systemowych i elektrociepłowniach poprzez prowadzone inwestycje i modernizacje przybliżające nas do energetyki bardziej przyjaznej środowisku. Zresztą w tej dziedzinie już dziś możemy pochwalić się sukcesami. W elektrowniach GK PGE przez ostatnie trzy dekady ograniczyliśmy emisję związków siarki o 93 proc., związków azotu o 61 proc., a w przypadku pyłów aż o 99 proc. Naturalnym wyzwaniem wobec zachodzących zmian klimatu i emisji CO2 jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania w kierunku zero- i niskoemisyjnym, a przez to również zmniejszenie ekspozycji na wzrost ceny uprawnień do emisji. To czynnik, który wpływa na nasze decyzje inwestycyjne. Aktywnie włączamy się również w walkę z niską emisją, co stanowi dla nas silny impuls do rozwoju nowoczesnego ciepłownictwa opartego o kogenerację. Wiele naszych oddziałów zanotowało w 2018 roku rekordowe wzrosty liczby przyłączeń i odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Rosnące zapotrzebowanie na ciepło systemowe motywuje nas do kolejnych inwestycji. Jedną z kluczowych jest projekt budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach.

Największe inwestycje Grupy są właściwie na ukończeniu. Jak te kapitałochłonne projekty wpływają na kondycję finansową Grupy?

Koniec cyklu inwestycyjnego naszych flagowych projektów stopniowo przełoży się na niższe nakłady inwestycyjne Grupy PGE. Z drugiej strony nowe moce dają nam większe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnych źródeł. Wyniki Grupy za 2018 rok oceniam jako dobre w bieżącym otoczeniu rynkowym. Z optymizmem patrzę w przyszłość i wierzę w pomyślne rezultaty działań prowadzonych przez całą Grupę.

Henryk Baranowski 
Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Wyniki wyszukiwania: