Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

PROgram wsparcia kształcenia zawodowego w GK PGE

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Dostępność do wykwalifikowanej kadry/Zatrudnianie młodych

im1 im1

Grupa Kapitałowa PGE musi zmierzyć się z wyzwaniem luki pokoleniowej i luki kompetencyjnej. Jedną z inicjatyw, która ma realny wpływ na zapobieganie temu zjawisku, jest program wsparcia kształcenia zawodowego w GK PGE. Realizacja PROgramu polega na współpracy PGE z lokalnymi szkołami branżowymi i technikami, które kształcą w zawodach związanych z sektorem energetycznym. Współpraca obejmuje:

  • Tworzenie klas patronackich,
  • Organizację praktycznej nauki zawodu (zajęcia i praktyki zawodowe) połączoną z wizytami w oddziałach firmy,
  • Przygotowanie do zdobycia wybranych uprawnień kwalifikacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów dla uczniów,
  • Dodatkowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli,
  • Ufundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów,
  • Wsparcie modyfikacji programów nauczania,
  • Udział w spotkaniach rekrutacyjnych i akcjach promujących daną szkołę, które mają na celu pozyskiwanie uczniów w ramach naboru do klas pierwszych oraz szeroko rozumianą promocję kształcenia zawodowego.

Uczniowie szkół mają zapewnione praktyki w realnym środowisku pracy, co następnie skraca okres adaptacji do pracy. Pierwsze klasy patronackie zostały utworzone w roku szkolnym 2018/2019.

Klasy patronackie PGE

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Dostępność do wykwalifikowanej kadry

PGE GiEK podpisała porozumienia o utworzenie klas patronackich dla klas pierwszych w 5 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatów zgorzeleckiego, bełchatowskiego, a także gorzowskiego. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 wybrane klasy techników, kształcące w zawodach spójnych z profilem działalności spółki PGE GiEK, funkcjonować będą pod patronatem PGE. Na podstawie zawartych porozumień uczniowie będą mogli kształcić się w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik energetyk, technik mechatronik czy technik automatyk. Są to zawody niezbędne w branży energetycznej. Porozumienia przewidują również organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie oddziałów PGE GiEK, a także ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

W przyszłości planowane jest także utworzenie klas branżowych pod patronatem PGE, gdzie uczniowie będą mogli kształcić się w zawodach: elektryk, elektromechanik oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Planuje się ciągły rozwój tego projektu oraz zwiększenie współpracy na polu edukacyjnym z innymi placówkami edukacyjnymi dla młodzieży.

Spółka PGE GiEK, jako jeden z największych polskich pracodawców, zaangażowała się w projekt odbudowy szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Warsztaty wiedzy o rynku Venture Capital dla studentów uczelni wyższych w Polsce

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Pośredni wpływ na tworzenie miejsc pracy

PGE Polska Grupa Energetyczna kieruje do uczelni wyższych w Polsce bezpłatną ofertę prowadzenia warsztatów na temat rynku Venture Capital i przedsiębiorczości. Ich celem jest biznesowa aktywizacja młodzieży szkół wyższych w Polsce i podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie budowy własnych przedsiębiorstw opartych o innowacje i kreatywne myślenie o biznesie.

Warsztaty PGE Ventures w 2018 roku zostały przeprowadzone w ramach:

  • konferencji BEST Engineering Meeting (Politechnika Warszawska, 25 maja 2018 r.) Wydarzenie miało na celu przybliżenie studentom specyfiki polskiego ekosystemu start-upowego poprzez konfrontację trzech środowisk: korporacji, start-upóworaz uczelni wyższych.
  • współpracy PGE Ventures ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Cykl warsztatów dla studentów SGH „Zbuduj dobry start-up z PGE Ventures”, odbył się: 15 i 29 maja oraz 5 czerwca 2018 r. i został podzielony na trzy bloki tematyczne: „Rynek Venture Capital w pigułce”, „Proces transakcyjny na co dzień” oraz „Jak wycenić start-up?”

Podczas warsztatów, zespół PGE Ventures przedstawia, m.in. problematykę funkcjonowania rynku start-upowego w Polsce i na świecie, prezentuje dostępne programy wspierania innowacji oraz zagadnienia praktyczne związane z procesem wyceny start-upów. Warsztaty są okazją do aktywnej dyskusji nad kształtem rynku start-upów w Polsce. Studenci mają możliwość poznania tego rynku z punktu widzenia inwestora. Natomiast PGE Ventures może lepiej zrozumieć problemy z jakimi borykają się młodzi przedsiębiorcy startujący ze swoim biznesem, co stanowi dla zespołu PGE Ventures kwestię kluczową w doskonaleniu swojej oferty współpracy ze start-upami i środowiskiem akademickim.

Uczelnie wyższe są dla PGE zarówno źródłem projektów inwestycyjnych, jak i bazą do nawiązania przyszłych relacji biznesowych. PGE zaprasza do współpracy wszystkich młodych przedsiębiorców, których projekty inwestycyjne wpisują się w kryteria inwestycyjne grupy.

Teatr dla najmłodszych: „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grupa PGE, jako firma odpowiedzialna społecznie wspiera edukację w zakresie bezpiecznego oraz oszczędnego korzystania z energii elektrycznej. Spółki Grupy Kapitałowej PGE inicjują autorskie programy edukacyjne. Dzięki nim kształtowane są dobre nawyki wśród użytkowników energii elektrycznej – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizując tę misję, Fundacja PGE przygotowała dla dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych i dla przedszkolaków niezwykłą edukacyjną przygodę – spektakl teatralny o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej pt. „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”. Ekipa aktorska odwiedza w całej Polsce placówki, do których uczęszczają dzieci w wieku 5-9 lat. Są to głów­nie szkoły podstawowe i przedszkola, ale również świetlice środowiskowe i szpitale z oddziałami dziecięcymi. Młodzi widzowie mają okazję dowiedzieć się, jak powstaje prąd, kiedy może być niebezpieczny, jak należy się wtedy zachować, co oznaczają znaki na transformatorach i jak oszczędzać energię elektryczną. Nowoczesne lalki, scenografia oraz piosenki sprawiają, że jest to prawdziwa gratka zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli, którzy w ciekawy sposób realizują w ten sposób podstawę programową. W 2018 roku spektakl zaprezentowany został w 262 placówkach na terenie całego kraju, a potrzebna wiedza trafiła do ponad 23 000 dzieci.

im2 im2

Wyniki wyszukiwania: