Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) w Rzeszowie

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Inwestycje infrastrukturalne

Instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii to obiekt energetyczny stanowiący uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez odzyskanie energii z odpadów. Realizacja projektu wpływa na zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie wpływu kotłów węglowych na środowisko. Przyczynia się także do dywersyfikacji paliw używanych w Elektrociepłowni Rzeszów (odpady komunalne, gaz ziemny i węgiel kamienny), a także zwiększa ilość energii i ciepła wytwarzanych w jednym procesie, czyli w kogeneracji.

ITPOE to jedna z najnowszych instalacji tego typu w Europie, przyczyniająca się do dywersyfikacji miksu paliwowego PGE. W ekologiczny sposób przetwarzane są w niej odpady, które  do tej pory składowane były na wysypiskach śmieci. Dzięki niej Rzeszów dołączył do grona nowoczesnych miast, posiadających innowacyjne rozwiązania.

Wytwarzanie przyjaznego ciepła systemowego spełnia wysokie normy środowiskowe. Głównym paliwem spalanym w instalacji są odpady komunalne, pochodzące z 25 gmin woj. podkarpackiego. Aby uzyskać maksymalny odzysk energii, są one odpowiednio mieszane. Moc przerobowa instalacji to 100 tys. ton rocznie zmieszanych odpadów komunalnych. Ciepło produkowane w nowej instalacji jest w stanie pokryć 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców na ciepłą wodę użytkową. Ciepło systemowe jest bardzo ważnym elementem walki z zanieczyszczeniem powietrza i niską emisją pochodzącą z palenisk domowych, a także przykładem odpowiedzialnego wykorzystania odpadów komunalnych.

Korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzystanie instalacji ITPOE:

  • uzupełnienie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez dodanie elementu odzyskującego energię z odpadów,
  • ograniczenie produkcji ciepła zimą i wyeliminowanie w całości produkcji ciepła latem w istniejących kotłach węglowych,
  • ograniczenie wpływu kotłów węglowych na środowisko,
  • dywersyfikacja paliw używanych w elektrociepłowni (odpady komunalne, gaz ziemny i węgiel kamienny),
  • zwiększenie ilości wytwarzanej w kogeneracji energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców Rzeszowa,
  • walka o czyste powietrze (popularyzacja ciepła systemowego i pośrednio ograniczanie niskiej emisji),
  • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska śmieci,
  • produkcja ciepła systemowego dla mieszkańców Rzeszowa,
  • pokrycie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową.
itp itp

Elektromobilność

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Zrównoważony transport

PGE sukcesywnie rozwija się w obszarze elektromobilności.

Grupa PGE jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada obecnie 22 stacje ładowania, w 11 miastach w całej Polsce. Stacje ładowania PGE dostępne są m.in. w Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Siedlcach, Bełchatowie, Zakopanem, Lublinie i Krynicy-Zdroju. Firma prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach. W Siedlcach działa już natomiast pierwszy komercyjny e-carsharing Grupy PGE, czyli krótkoterminowy wynajem samochodów elektrycznych. W mieście została utworzona strefa, w której klienci za pomocą aplikacji na smartfonie mogą wypożyczać i oddawać elektryczne samochody. W kwietniu 2019 roku PGE Nowa Energia, wchodząca w skład Grupy PGE, ponad 51 proc. udziałów w spółce 4Mobility, która jest trzecim graczem na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi Grupie PGE rozwój oferty aut na minuty opartej na samochodach elektrycznych.

PGE Energia Ciepła wspiera Gminę Miejską Kraków w monitorowaniu zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Zrównoważone budownictwo

Energy Lab to specjalistyczny system, który służy do poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej. System zbiera informacje na temat poziomu zużywanych mediów i umożliwia racjonalne planowanie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną budynków. Energy Lab jest oparty na pętli samodoskonalącej. Przetwarza i analizuje dane o zużyciu mediów, wizualizuje obiekty w przestrzeni, poddaje je wielokryterialnej ocenie i w konsekwencji rekomenduje konkretne działania w danym obiekcie lub grupie obiektów. Kluczowym elementem systemu jest generowanie kwartalnych raportów, a wartością dodaną – szkolenia dla podmiotów zarządzających gminnymi budynkami.

Od 2017 r., w efekcie przeprowadzonego przetargu, Energy Lab zapewnia monitoring mediów w 636 budynkach, należących do Gminy Miejskiej Kraków. W 2018 r. łączny koszt zużycia mediów w monitorowanych budynkach spadł o niemal 700 tysięcy złotych w stosunku do 2017 r.

Za wdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej za pomocą systemu Energy Lab miasto Kraków w 2018 r. zostało laureatem nagrody ECO-MIASTO w kategorii efektywność energetyczna budynków wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Kino plenerowe „Polskie drogi do niepodległości”

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Dostęp do przestrzeni publicznych

Stworzenie kina plenerowego, w którym widzowie bezpłatnie mogli obejrzeć najciekawsze polskie filmy historyczne, było jednym z wydarzeń wpisujących się w ogólnonarodowe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedsięwzięcie to stanowiło odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności lokalnej na ciekawe wydarzenia artystyczne, związane z historią Polski.

Repertuar filmowy wakacyjnego kina plenerowego „Polskie drogi do niepodległości” został dobrany ze względu na tematykę, a także wartość edukacyjną i artystyczną. Dzięki atrakcyjnej formie, kino to stało się ważnym wydarzeniem kulturalnym Rzeszowa oraz ciekawą i ambitną formą spędzania wolnego czasu podczas wakacji. Na wygodnych leżakach w zielonych Ogrodach Bernardyńskich w centrum miasta, w każdy wakacyjny piątek o godz. 21 można było zobaczyć inny film historyczny.

W programie znalazły się dzieła dokumentalne i fabularne, zrealizowane zarówno przed wojną, w okresie powojennym, jak i współcześnie. Prezentowane filmy, przedstawiały ważne wydarzenia z polskiej historii i kultury.

Projekt kina plenerowego to forma uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości, zacieśniania więzi dobrosąsiedzkich i podtrzymywania zainteresowania historią i kulturą narodową w społeczności lokalnej. Tematyka wpisuje się w działania PGE Polskiej Grupy Energetycznej, dla której ważny jest mecenat kultury i promowanie dziedzictwa historycznego, aby skutecznie docierać przede wszystkim do młodszych pokoleń.

Wyniki wyszukiwania: