Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Informacje o raporcie

Wierzymy w sens raportowania zintegrowanego. Dzięki kompleksowej prezentacji naszej działalności, osadzonej w naszym otoczeniu, przybliżamy interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, Grupę PGE, intencje jej działania oraz kierunki rozwoju.

Nasza organizacja zmienia się. Uczymy się również raportowania z korzyścią dla naszych interesariuszy.

Nasz czwarty Raport Zintegrowany to efekt pracy wielu ekspertów z Grupy Kapitałowej PGE, a projekt ten zawdzięcza swój kształt również poprzednim raportom, które stanowiły dla nas platformę do prezentacji tego, co robimy, jak to robimy i dlaczego. Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Standards oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Co nowego w raporcie za 2018 r.

To nasz czwarty Raport Zintegrowany. Hasło „PGE w procesie zmiany” to nie tylko podsumowanie naszych działań i komunikacji w roku 2018, ale też zadanie, z którym mierzymy się od kilku lat, żeby pokazać, jak nasza Grupa w perspektywie najbliższej dekady będzie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata i nowoczesnej energetyki. (zobacz wywiad z prezesem PGE Henrykiem Baranowskim podsumowujący 2018 rok)

Zmienia się nie tylko nasz miks energetyczny i struktura naszych aktywów poprzez nowe inwestycje i przejęcia aktywów. Zmieniają się również zasady i sposób zarządzania w naszej Grupie. Dzięki przemyślanemu i zrównoważonemu podejściu do kwestii środowiskowych stale zmieniamy profil naszej emisyjności w zakresie CO2. Zmienia się również dialog z naszym otoczeniem (zobacz, do jakich wniosków doprowadziła nas nasza sesja dialogowa). Mamy nadzieję, że główne elementy tego raportu wskażą naszym interesariuszom kierunek tych zmian.

W tym raporcie po raz drugi odnieśliśmy się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wskazując szczegółowe cele dla biznesu, które realizujemy w ramach naszych działań. Chcieliśmy przez to pokazać, jak nasze działania społeczne, środowiskowe i biznesowe wpisują się w globalną kampanię na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu (zobacz, jak nasze działania wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ).

Nasze zasady

Kierując się wytycznymi do raportowania zintegrowanego wg International Integrated Reporting Council (IIRC) głównym celem raportowania zintegrowanego jest wyjaśnienie dostarczycielom kapitału finansowego, w jaki sposób organizacja tworzy wartość w czasie. Dlatego też nasz raport zawiera wiele istotnych informacji finansowych i rynkowych, o które pytają nas nasi inwestorzy, analitycy i obligatariusze oraz banki, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Widzimy rosnące zainteresowanie danymi pozafinansowymi, które pozwalają na zrozumienie naszej organizacji w szerszym otoczeniu. Redagując niniejszy Raport mieliśmy również na celu stworzenie treści, z których mogą skorzystać również inni interesariusze zainteresowani procesem tworzenia wartości w czasie przez naszą organizację, w tym szczególnie pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, lokalne społeczności, ustawodawcy, organy regulacyjne i decydenci.

Przy doborze materiałów kierowaliśmy się zasadą materialności (zobacz jak dobieraliśmy treści do raportu -> Materialność) oraz dbałością o to by przekaz kierowany do naszych interesariuszy był osadzony w naszej strategii. Tam, gdzie było to możliwe, stosowaliśmy powiązanie treści zarówno z dodatkowym materiałem z Raportu, jak i z zewnętrznymi źródłami, które stanowią jego uzupełnienie. Przy redagowaniu tekstów staraliśmy się stosować zasadę zwięzłości, która odnosi się również do treści przeznaczonych do Internetu. Dzięki wsparciu naszych analityków środowiskowych, działom HR, innowacjom, kontrolingowi i sprawozdawczości w raporcie mogliśmy przedstawić różnorodne dane z wielu dziedzin naszej działalności (zobacz jakie dane zebraliśmy do tegorocznego raportu)

Jesteśmy liderem na rynku krajowym i chcemy wyznaczać wysokie standardy, także w zakresie raportowania. Prezentowane dane pozwalają również spojrzeć na Grupę PGE z innej – szerszej perspektywy i pokazać w jednym Raporcie wzajemne relacje pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.

Wyniki wyszukiwania: