Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Kapitał produkcyjny

Posiadamy największy majątek wytwórczy w Polsce w obszarze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Równocześnie jesteśmy drugim pod względem wielkości dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, posiadając znaczną bazę aktywów pozwalających na przesył energii elektrycznej. To materialna podstawa naszej działalności.

Kontrybucja

2018 2017
Liczba elektrowni na węgiel brunatny 2 2
Liczba elektrowni na węgiel kamienny 3 3
Liczba elektrociepłowni 16 16
Liczba farm wiatrowych 14 14
Liczba elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych 33 33
Liczba elektrowni fotowoltaicznych 1 1
Zainstalowane moce elektryczne aktywów konwencjonalnych (MW) 14 036 14 081
Zainstalowane moce cieplne (MW) 8 765 8 737
Zainstalowane moce źródeł odnawialnych (MW) 933 933
Zainstalowane moce szczytowo-pompowe* (MW) 1256 1 256
Liczba stacji dystrybucyjnych 94 198 93 493
Moc stacji dystrybucyjnych (MVA) 31 570 30 826
Długość linii dystrybucyjnych (km) 290 235 287 864

*bez szczytowo-pompowych z dopływem naturalnym

Wyniki

64,09TWh
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych
1,44TWh
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych
36,41TWh
Dystrybucja energii elektrycznej
51,18PJ
Produkcja ciepła

2018 2017
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych (TWh) 64,09 54,60
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych (TWh) 1,44 1,75
Produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym (TWh) 0,39 0,44
Dystrybucja energii elektrycznej (TWh) 36,41 35,34
Produkcja ciepła (PJ) 51,18 25,64
Sprzedaż ciepła (PJ) 49,66 24,85
  • Budujemy nowoczesne moce wytwórcze: 1 800 MW w Elektrowni Opole (jeden z bloków o mocy 900 MW został przekazany do eksploatacji z końcem maja 2019 r., drugi został już z zsynchronizowany z KSE) oraz 490 MW w Elektrowni Turów
  • Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni Rzeszów została przekazana do eksploatacji w 2018 r.
  • Przyjęliśmy Strategię Ciepłownictwa, wskazując ciepłownictwo jako ważny kierunek rozwoju Grupy
  • Sfinalizowaliśmy konsolidację aktywów ciepłowniczych w ramach Grupy, doprowadzając do wydzielenia silnej i wyspecjalizowanej linii biznesowej Ciepłownictwo
  • Kontynuujemy prace mające na celu zagwarantowanie możliwości wykorzystania w przyszłości opcji rozwojowych (morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, nowoczesna energetyka węglowa)
  • Dokonujemy modernizacji aktywów wytwórczych, zwiększając ich sprawność oraz ograniczając wpływ na środowisko naturalne
  • Rozwijamy sieć dystrybucyjną zwiększając jej niezawodność i jakość usług dla klientów

Realizując projekty rozwojowe oraz przejąć nowe aktywa zwiększamy potencjał kapitału produkcyjnego w ramach Grupy. Rozwój ten odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego, lecz w długim terminie inwestycje powinny przyczyniać się również do jego zwiększania. Koncentrujemy się się na efektywności i wykorzystaniu najlepszych możliwych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu przyczyniamy się na bieżąco do ograniczenia zużycia kapitału naturalnego. Sukcesywnie zwiększamy również wykorzystanie nowych technologii oraz doskonalimy istniejące budując kompetencje w ramach kapitału intelektualnego.

Wyniki wyszukiwania: