Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Kapitał intelektualny

Doświadczenie biznesowe Grupy i wysoka pozycja marki PGE są wartościami, które pozwalają nam utrzymać pozycję rynkową i dostosowywać się do zmieniającego się świata.

Wykorzystywane przez nas systemy oraz procedury pozwalają na sprawne funkcjonowanie organizacji i efektywne prowadzenie złożonej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej i jej dystrybucją. Wraz z zachodzącymi zmianami otoczenia rośnie rola działalności badawczo-rozwojowej, której pozycja stale rośnie uzyskującej relatywnie coraz większe znaczenie w stosunku do wartości materialnych.

Kontrybucja

 • Wiedza i umiejętności pracowników PGE
 • Koncesje na działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, a także produkcją, dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz ciepłem
 • Systemy informacyjne umożliwiające funkcjonowanie infrastruktury, obsługę klientów oraz wspierające zarządzanie i komunikację
 • Efektywne procedury

Wyniki

 • Wprowadziliśmy nowy model rozwijania i wdrażania rozwiązań, pozwalających na zarządzanie przedsięwzięciami o podwyższonym ryzyku. W 2018 r., będącym pierwszym rokiem działalności PGE Ventures, zbudowaliśmy portfolio 6 innowacyjnych startupów wspierających działalność biznesową Grupy Kapitałowej PGE.
 • Wspieramy rozwój transportu elektrycznego w Polsce, a także budujemy doświadczenie i kompetencje do pełnienia roli operatora infrastruktury oraz dostawcy usługi ładowania samochodów elektrycznych. W grudniu 2017 r. zainaugurowaliśmy projekt uruchomienia sieci szybkich ładowarek w ramach naszego obszaru dystrybucyjnego. Jesteśmy szczególnie aktywni na rynku ładowania samo­chodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiadamy już 19 stacji ładowania, w 10 miastach w całej Polsce.
 • Nasze poszukiwania innowacji wpisują się ideę transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zobacz jak realizujemy naszą strategię w obszarze innowacji.

 • Ujednolicanie i integracja systemów informatycznych w ramach Grupy
 • Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju i Innowacji
 • Aktywna działalność spółek celowych:
  • PGE Nowa Energia – rozwój technologii i produktów kluczowych dla łańcucha wartości, akceleracja i komercjalizacja, współpraca ze startupami, akceleratorami, innymi inwestorami,
  • PGE Ventures – korporacyjny fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest kontynuacja rozwoju firm w fazie post-akceleracyjnej oraz pozyskiwanie nowych rozwiązań z rynku
 • Zaangażowanie się we współpracę nad rozwojem i komercjalizacją nowych technologii
 • Identyfikacja Strategicznych Obszarów Badań i Rozwoju oraz Nowego Biznesu
 • Współpraca z uczelniami wyższymi (Politechniki: Śląska, Świętokrzyska, Lubelska, Wrocławska, Warszawska, Rzeszowska, Łódzka; Uniwersytet Łódzki; Akademia Górniczo-Hutnicza; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Rozwój kapitału intelektualnego odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego. Umiejętne wykorzystanie środków finansowych buduje przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy umożliwiając dalszy wzrost kapitału finansowego oraz wzrost wartości kapitału produkcyjnego z racji możliwości jego bardziej efektywnego wykorzystania. Powiększanie potencjału kapitału intelektualnego przyczynia się również do rozwoju kapitału ludzkiego Grupy.

Wyniki wyszukiwania: