Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Innowacje w 2018 r.

Postęp technologiczny dokonuje się w niespotykanym dotychczas tempie. Rosnące ceny surowców oraz coraz większa świadomość dotycząca ochrony klimatu napędzają nie tylko myślenie, ale również konkretne działania w kierunku nowoczesnej energetyki jutra. W naszym przekonaniu innowacje to nie tylko przełomowe technologie, nowe usługi i produkty. To również rozwiązania, które dzięki komercjalizacji pomagają skutecznie poprawiać efektywność działalności. Nie bez znaczenia są także małe usprawnienia, które ułatwiają codzienną pracę naszych energetyków i ciepłowników.

PGE jest dziś największym producentem energii elektrycznej i ciepła w Polsce, dlatego jest dla nas oczywiste, że to właśnie my powinniśmy być także liderem wspierania innowacji w tym obszarze.

Henryk Baranowski
prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Jakie innowacyjne projekty toczyły się w Grupie PGE w 2018 roku? Przede wszystkim projekty w obszarze energetyki i pokrewnej działalności. Magazyny energii czy inteligentne opomiarowanie pracy sieci to projekty, nad którymi pracujemy w Grupie, aby sprostać rosnącym wymaganiom otoczenia, ale również międzynarodowym regulacjom.

Pomysły zaklęte w startupach

Dynamiczny rozwój środowiska startupów to wielka szansa na uwolnienie innowacyjnego myślenia i możliwość komercjalizacji niekiedy rewolucyjnych pomysłów. Jednak innowacyjni przedsiębiorcy, którzy wyznaczają nowe kierunki działalności biznesowej, często nie mają łatwego startu i siły przebicia na silnie konkurencyjnym rynku. Może się to jednak zmienić dzięki coraz większej aktywności PGE Ventures, funduszu typu Corporate Venture Capital powołanego z końcem 2017 roku, aby intensyfikować działania mające na celu wzrost i rozwój innowacyjności w Grupie Kapitałowej PGE. Pierwszy rok działalności funduszu zaowocował powstaniem portfela inwestycyjnego, w skład którego wchodzi obecnie sześć innowacyjnych i strategicznych dla Grupy PGE spółek technologicznych. O wejście do tego grona stara się kilkadziesiąt kolejnych. Fundusz jako inwestor to nie tylko dostęp do finansowania, ale również wsparcie merytoryczne w postaci doradztwa biznesowego, z którego innowacyjni przedsiębiorcy chętnie korzystają.

Abyss Glass to spółka technologiczna zajmująca się produkcją interaktywnych luster. Lustro interaktywne to produkt wykorzystywany w branży retail, branży kosmetycznej i marketingowej oraz w innych branżach. Lustro interaktywne to innowacyjny nośnik informacyjny, który w przeciwieństwie do innych standardowych nośników, takich jak billboardy czy wyświetlacze, przyciąga spojrzenie w naturalny sposób.

Na powierzchni lustra wyświetlany jest content dopasowany do potrzeb danej branży. Wartościowym zastosowaniem lustra jest implementacja w przymierzalniach z wykorzystaniem technologii RFiD, dzięki której, lustro „wie” jaki produkt klient wniósł do przymierzalni oraz wyświetla na swojej powierzchni jego parametry. Klient na powierzchni lustra może poznać także pasujące lub podobne elementy garderoby i z poziomu lustra bez wychodzenia może zamówić je bezpośrednio do przymierzalni oszczędzając tym samym czas, kupując więcej dóbr oraz uzyskując lepszy customer experience. Co warte podkreślenia- spółka Abyss Glass zajmuje  się projektowaniem urządzeń, produkcją, instalacją oraz programowaniem dedykowanych aplikacji na potrzeby klientów, świadcząc swoje usługi w pełni kompleksowo. Istotnym wyróżnikiem spółki jest wysoka jakość lustra, które zachowuje bardzo dobrą przejrzystość rzeczywistego odbicia osoby stojącej przed lustrem oraz bardzo dobrą jakość wyświetlanej  treści.

Altlight zajmuje się projektowaniem i produkcją wysokiej jakości rozwiązań z zakresu Inteligentnych Domów (ang. Smart Home), które oparte są o najnowsze rozwiązania technologiczne poprawiające jakość codziennego życia. Produkty spółki tworzą domową sieć (działającą w topologii mesh) w oparciu o standardy Bluetooth oraz Thread, którą będzie można konfigurować i kontrolować za pomocą dedykowanych aplikacji. Systemy dostarczane przez Altlight umożliwiają użytkownikom monitorowanie i optymalizację zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Celem spółki było stworzenie systemu, który mimo wielu opcji działania jest prosty w obsłudze. System jest idealny dla ludzi, którzy chcą mieć w domach czy biurach inteligentne urządzenia, ale nie mają ochoty jednocześnie stawać się technologicznymi ekspertami. Domowa automatyka w wydaniu Altlight jest intuicyjna, działa niezauważanie, a do tego przynosi oszczędności.

Współpraca podjęta z PGE Ventures pozwoliła spółce pozyskać kapitał oraz wsparcie merytoryczne na wdrożenie produkcji i rozwój sprzedaży. Ponadto spółka ma możliwość wdrożyć swoje produkty korzystając z szerokiej bazy klientów Grupie Kapitałowej PGE.

Motywem przewodnim wszystkich podejmowanych przez IC Solutions działań jest idea Invisible Computing.

Flagowym produktem firmy IC Solutions jest IC Pen – platforma digitalizacji danych, która może zbierać dane nanoszone przez różne interfejsy – dokumenty wypełniane długopisem cyfrowym na papierze, stylusem na tablecie lub podpisane na urządzeniu typu Wacom. Każdy z tych sposobów pozwala zestawiać oraz uwierzytelniać złożone na umowach podpisy, ponieważ zbierane są podpisy biometryczne.
W każdym momencie możemy zmienić sposób podpisywania dokumentów – zmiana długopisu cyfrowego na stylus lub Wacom przebiega bez straty czasu czy dodatkowych kosztów. W tym aspekcie nasze rozwiązanie jest unikalne w skali globalnej.

Lerta to platforma typu Energy Intelligence, która dzięki zdalnemu opomiarowaniu i automatyzacji, pozwala lepiej zarządzać wykorzystaniem energii i innych mediów oraz automatyzuje rozliczenia i podział kosztów. Usługa pozwala m.in. na zarządzanie komfortem cieplnym w budynkach poprzez automatyczne sterowanie nastawami klimatyzacji i głowic wodnych instalacji grzewczych, a także na zdalną kontrolę niektórych maszyn i urządzeń.

Rozwiązanie Lerta oparte o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe umożliwia podłączenie budynku lub fabryki do Wirtualnej Elektrowni i jej wykorzystanie jako elastyczne i zarządzalne aktywo np. na potrzeby redukcji zapotrzebowania na moc w godzinach szczytu.

Lerta pracuje z największymi graczami na polskim rynku jak PGE, Tauron oraz Enea i właśnie zawarła kontrakt na agregację usługi Demand Side Response na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Lerta jest również jednym z rozwiązań składających się na Factory of the Future – koncept i instalację stworzoną przez Microsoft – partnera spółki.

W ramach współpracy z funduszem PGE Ventures i Grupą Kapitałową PGE, Lerta ma dostęp do sieci kontaktów i ekspertów, którzy pomagają zespołowi zarządzającemu w kształtowaniu wizji i strategii Spółki. Firma prowadzi również testy poszczególnych rozwiązań ze spółkami Grupy.

PiMerge to spółka, która powstała w celu komercjalizacji technologii scalania różnego typu odpadowych popiołów lotnych do produktu charakteryzującego się wysoką odpornością na wymywanie. Celem było takie przetworzenie substratów, aby w sposób ekonomiczny zagospodarować odpady i zredukować przedostawanie się do środowiska zanieczyszczeń związanych z ich składowaniem bądź innym użytkowaniem.

Tak powstała technologia wytwarzania produktu o tymczasowej nazwie „kompozytowe paliwo węglowe” wykorzystująca odpady pozostałe z produkcji węgla kamiennego na rynku polskim: flotokoncentratu, mułu oraz miału węglowego. Produkt PiMerge charakteryzuje się stabilnością parametrów fizykochemicznych i stanowi konkurencyjny ekonomicznie i jakościowo ekwiwalent do obecnie stosowanego na rynku paliwa do niskoemisyjnych pieców retortowych. Innowacyjna technologia może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich.

Firma Scanway zajmuje się dedykowanymi systemami pomiaru z użyciem technologii wizyjnych i laserowych. Spółka od lat opracowuje autorski system obrazowania multispektralnego, pozwalający na rejestrację niewidocznych standardowymi kamerami barw i odcieni obiektów. Dzięki temu możliwa jest ocena cech powierzchniowych obiektu, czy terenu oraz pomiar wielu ich właściwości jak np. struktura, defekty oraz pokrycie substancjami chemicznymi.

Firma ma w swoim portfolio implementacje innowacyjnych systemów pomiaru bezdotykowego i multispektralnego dla branży kompozytowej oraz kosmicznej.

Dzięki współpracy z PGE Ventures spółka planuje opracowanie i wdrożenie nowej linii urządzeń pomiarowych, które mają wpłynąć na rynek satelitarny. Do końca 2020 roku Scanway ukończy budowę orbitalnej wersji urządzenia skanującego do obserwacji całej planety. Na bazie tej technologii wcześniej, jeszcze w tym roku, spółka wprowadzi na rynek skanery naziemne do precyzyjnej kontroli stanu turbin wiatrowych wdrażane m.in. w Grupie Kapitałowej PGE oraz kontroli jakości żywności w branży spożywczej.

Pobudzamy świadomość energetyczną

Autorski system o nazwie Energy Lab to inicjatywa realizowana od ponad roku przez krakowski oddział PGE Energia Ciepła dla lokalnego samorządu. Monitoruje on zużycie mediów, takich jak: ciepło, woda, energia elektryczna i gaz w ponad 600 obiektach miejskich. Narzędzie ocenia budynki w czterech kluczowych obszarach: zużycie mediów, wpływu na środowisko naturalne, efektywności energetycznej i kosztów. Energy Lab to system oparty na pętli samodoskonalącej, który po zebraniu danych przetwarza je i analizuje, wizualizuje obiekty w przestrzeni, poddaje je wielokryterialnej ocenie i w konsekwencji rekomenduje kierunki działań, mające na celu poprawę efektywności energetycznej w danym obiekcie lub grupie obiektów. Kraków za wdrożenie systemu Energy Lab został nagrodzony w konkursie Eco-Miasto 2018 w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Grupa PGE stawia na uczenie przez doświadczenie, stąd dwa duże projekty mające za zadanie budowanie świadomości energetycznej wśród Polaków: Energy Lab oraz „Włącz się na przyszłość”.

Z doświadczenia wiemy, że najlepiej sprawdzają się rozwiązania budowane we współpracy i od podstaw razem z klientami. Dlatego powstał pilotażowy program „Włącz się na przyszłość” realizowany wspólnie przez PGE Obrót i PGE Nowa Energia. Celem projektu jest budowanie świadomości energetycznej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z segmentu smart energy w gospodarstwach domowych. Testerzy programu otrzymują system inteligentnych urządzeń pozwalających na kontrolę i optymalizację zużycia energii elektrycznej z poziomu aplikacji mobilnej. Pierwsza grupa uczestników programu już testuje nasz system. Chcemy zrozumieć, które z zaprojektowanych przez nas funkcji mają największe znaczenie dla naszych klientów. Chcemy też wiedzieć, czy korzystanie z nich nie przysparza trudności, a jeśli tak, to dlaczego – i jak można to poprawić. Na współpracy z klientem na etapie pilotażu zyskuje nie tyko sam produkt, ale przede wszystkim jego użytkownicy. Wspólnie z klientami wpływamy na przyszłość nie tylko jednego produktu, ale całego polskiego sektora energetycznego.

„Włącz się na przyszłość” to program pilotażowy, którego celem jest budowanie świadomości energetycznej i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Nasze wyjątkowe podejście polega na tym, że do­celowy produkt razem z nami będą projektować klienci i pracownicy Grupy PGE. Działając na coraz bardziej konkurencyjnym rynku sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, kierujemy się perspektywą klienta. W tym przypadku chce­my zakończyć pilotaż stworzeniem docelowego produktu, który PGE Obrót będzie mogła ofe­rować klientom na szeroką skalę – Paweł Śliwa, wiceprezes ds. innowacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Stawiamy na elektromobilność

Elektromobilność to jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju Grupy PGE. Wykorzystujemy ten megatrend jako szansę na wejście w nowe obszary biznesu i pozyskanie perspektywicznych źródeł przychodu, co spełnia cele naszej strategii. Aktywnie włączamy się w realizację całego zamierzenia i kompleksowo przygotowujemy się do jego upowszechnienia w całym kraju. Do kluczowych obszarów innowacyjnego programu elektryczności mobilnej PGE zalicza się m. in.: uruchomienie publicznych, szybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych w polskich miastach w ramach pilotażu związanego z tworzeniem infrastruktury systemu elektromobilności oraz jej zarządzaniem, sprzedaż usług ładowania wraz z możliwością krótkoterminowego wynajmu aut elektrycznych przez klientów, czyli e-carsharing.

Aktywnie działamy na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Obecnie jesteśmy najpoważniejszym partnerem dla samorządów w zakresie budowania infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Posiadamy już 22 stacji ładowania w 10 miastach w całej Polsce. Jednocześnie prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach. Testujemy również różne produkty i usługi zawiązane z elektromobilnością, jak np. carsharing samochodów elektrycznych. Taki system działa już w Siedlcach, gdzie powstała strefa, w której klienci mogą wypożyczać i oddawać auta elektryczne za pomocą aplikacji PGEmobility.pl.

Innowacje w obsłudze klienta

PGE poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które mogę przyczynić się do usprawnienia procesu obsługi klienta albo rozwoju oferty produktowej. PGE dostrzega, iż wiele godnych zainteresowania rozwiązań proponują startupy, mające wiele pomysłów, ale nierzadko borykające się z problemem braku finansowania albo braku skali. Współpraca ze środowiskiem startupów wpisuje się wizję firmy nowoczesnej, otwartej, nie bojącej się wyzwań w obliczu ogromnych zmian technologicznych w epoce cyfrowej.

Przykładem takich działań prowadzonych w roku 2018 była 17. edycji Konkursu „ARP Innovation Pitch” organizowana przez PGE Nowa Energia wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu. Swój duży udział mieli eksperci PGE Obrót, którzy oceniali pomysły zgłoszone w konkursie. PGE Obrót aktywnie współpracuje także z Akceleratorem PGE, w zakresie pilotażowych wdrożeń rozwiązań będących we wczesnej fazie rozwoju.

cs cs

I to nie jest nasze ostatnie słowo…

Jesteśmy największym producentem energii elektrycznej i ciepła w Polsce. W związku z tym czujemy się zobowiązani do inicjowania konkretnych procesów i dawania impulsu do zmian w całym sektorze. Postęp technologiczny inspiruje nas do ciągłej adaptacji modeli świadczonych usług i procesów wytwórczych. Chcemy być firmą nowoczesną i szybko reagującą na zmiany otoczenia, m.in. dzięki absorpcji innowacji. Spółki z naszej Grupy coraz częściej korzystają z rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Dzięki wykorzystaniu metod uczenia maszynowego, na podstawie parametrów technologicznych, historii awarii oraz danych dotyczących warunków eksploatacji  możemy prognozować zapotrzebowanie na ciepło, czy też przewidywać możliwe do wystąpienia awarie, a w Grupie PGE projektów z kategorii „smart” jest coraz więcej.

Wyniki wyszukiwania: