Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

 • PRZYSZŁOŚĆ NAPĘDZANA WIATREM
 • ROZWÓJ SEGMENTU CIEPŁOWNICTWA
 • NOWOCZESNE PROJEKTY ENERGETYCZNE
PRZYSZŁOŚĆ NAPĘDZANA WIATREM
Zobacz jak działamy
 • 2,5 GW
  łączna moc turbin projektów Baltica II oraz Baltica III
 • 97 MW
  moc łączna farm projektu Klaster

Rozpoczynamy realizację planu rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku, które będą stanowić bardzo ważny filar transformacji polskiej energetyki. Realizujemy również projekt budowy farm wiatrowych na lądzie o mocy niemal 100 MW, który zwiększy naszą moc w energetyce wiatrowej z 550 MW do niemal 650 MW już w połowie 2020 roku.

ROZWÓJ SEGMENTU CIEPŁOWNICTWA
Zobacz jak działamy
 • 25 %
  udział PGE w rynku ciepła w kogeneracji
 • 51 PJ
  ciepło wytworzone
  w 2018 roku

Inwestujemy w efektywną i niskoemisyjną produkcję ciepła w kogeneracji. Zgodnie z celem Strategii Ciepłownictwa zakładamy wzrost do 50 proc. udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła, czyli naszej spółki odpowiedzialnej za ciepłownictwo, do 2030 roku.

NOWOCZESNE PROJEKTY ENERGETYCZNE
Zobacz jak działamy
 • 1800 MW
  łączna moc nowych bloków w Elektrowni Opole
 • 496 MW
  moc nowego bloku w Elektrowni Turów

Dla Grupy PGE kluczowe znaczenie mają flagowe inwestycje w Opolu i Turowie. Realizacja tych nowoczesnych i efektywnych jednostek wytwórczych znacząco przybliżyła się w 2018 roku do finału. Prowadzimy też projekty mniej spektakularne, ale równie ważne. To liczne prace modernizacyjne poprawiające efektywność wytwarzania i zmniejszające obciążenie środowiska naturalnego.

 • ŚRODOWISKO
 • WYNIKI FINANSOWE
 • WYNIKI OPERACYJNE
ŚRODOWISKO
 • 60 mln
  t
  skumulowana redukcja emisji CO2 2016-2026
 • 25 %
  udział PGE w krajowej produkcji z OZE w 2030 roku.

PGE weszła na drogę zmiany.

Zobacz wideo

Jesteśmy przygotowani na realizację odważnych projektów, które będą miały bezpośrednie przełożenie na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz dadzą jej impuls rozwojowy.

HENRYK BARANOWSKI - PREZES ZARZĄDU

PGE weszła na drogę zmiany.

Zobacz wideo

Jesteśmy przygotowani na realizację odważnych projektów, które będą miały bezpośrednie przełożenie na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz dadzą jej impuls rozwojowy.

HENRYK BARANOWSKI - PREZES ZARZĄDU
WYNIKI FINANSOWE
 • 6 364 MLN
  PLN
  EBITDA
 • 25 946 MLN
  PLN
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Transformacja wymaga nakładów finansowych.

Zobacz wideo

Sukces emisji 10-letnich obligacji na rynku polskim potwierdza, że możemy liczyć na zaufanie inwestorów i długofalową współpracę z instytucjami finansowymi. Wspólnymi siłami zmieniamy polską energetykę.

EMIL WOJTOWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

Transformacja wymaga nakładów finansowych.

Zobacz wideo

Sukces emisji 10-letnich obligacji na rynku polskim potwierdza, że możemy liczyć na zaufanie inwestorów i długofalową współpracę z instytucjami finansowymi. Wspólnymi siłami zmieniamy polską energetykę.

EMIL WOJTOWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
WYNIKI OPERACYJNE
 • 65,9 TWh
  Produkcja energii elektrycznej
 • 49,7 PJ
  wolumen sprzedanego ciepła

Prowadzone przez nas inwestycje to koła zamachowe polskiej gospodarki.

Zobacz wideo

To także impuls rozwojowy dla lokalnego rynku. W dłuższej perspektywie to ogromne wsparcie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i stabilne miejsca pracy dla lokalnych społeczności.

RYSZARD WASIŁEK - WICEPREZES DS. OPERACYJNYCH

Prowadzone przez nas inwestycje to koła zamachowe polskiej gospodarki.

Zobacz wideo

To także impuls rozwojowy dla lokalnego rynku. W dłuższej perspektywie to ogromne wsparcie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i stabilne miejsca pracy dla lokalnych społeczności.

RYSZARD WASIŁEK - WICEPREZES DS. OPERACYJNYCH
REALIZACJA STRATEGII
Postępy w realizacji naszej strategii analizujemy mając na uwadze wizję, czyli docelową pozycję Grupy w przyszłości.

Najbardziej reprezentatywne wskaźniki:

Lider wytwarzania, aktywnie wykorzystujący szanse rozwoju

Niezawodny i aktywny dostawca mediów i usług

Najbardziej efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce

Lider rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Zobacz więcej
Poznaj nasz
MODEL BIZNESOWY
 • EBITDA
 • UDZIAŁ W RYNKU
Czym jest PGE?
5
mln klientów

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej w Polsce i największym producentem ciepła. Działamy w całym łańcuchu wartości: produkujemy energię elektryczną i ciepło w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach, a następnie dostarczamy i sprzedajemy je naszym klientom w całej Polsce, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom, instytucjom i samorządom.

Zobacz więcej
Nasi pracownicy
42
tys. pracowników

Pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu codziennie budujemy organizację opartą na wartościach, w której społeczna odpowiedzialność łączy się z celami biznesowymi. Jesteśmy trzecim największym pracodawcą w Polsce. To ogromna odpowiedzialność wobec blisko 42 tysięcy osób, którym stwarzamy stabilne i bezpieczne miejsca pracy w ponad 200 lokalizacjach w całej Polsce.

Zobacz więcej
Lider transformacji energetycznej
INNOWACJE
I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
 • Elektromobilność
 • Magazyny energii
22
stacje ładowania

Innowacje i rozwój źródeł odnawialnych są kluczowe dla przyszłości naszej branży determinując dynamikę transformacji. Nowe rozwiązania wymagają współpracy z instytucjami badawczo-naukowymi oraz przedsiębiorcami. Wspólnie realizujemy ambitne projekty badawcze i biznesowe.

PAWEŁ ŚLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. INNOWACJI
40
MW
łączna moc planowanych magazynów energii

Innowacje i rozwój źródeł odnawialnych są kluczowe dla przyszłości naszej branży determinując dynamikę transformacji. Nowe rozwiązania wymagają współpracy z instytucjami badawczo-naukowymi oraz przedsiębiorcami. Wspólnie realizujemy ambitne projekty badawcze i biznesowe.

PAWEŁ ŚLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. INNOWACJI

Wyniki wyszukiwania: